Nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem

Nakládáním s nepotřebným nemovitým majetkem se rozumí převod práva hospodařit s nemovitým majetkem nebo převod vlastnictví nemovitého majetku a dočasné užívání nemovitého majetku třetími osobami. Tato agenda je v rámci Správy železnic metodicky řízena organizační jednotkou s názvem SŽ Facility. Kontakty na vedoucí zaměstnance útvarů odpovědných za jednotlivé okruhy nakládání s nemovitým majetkem naleznete zde