Kontakty

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

e-mail: orbnosek@spravazeleznic.cz

 
Aparát  Kontakt
sekretariát ředitele orbnosek@spravazeleznic.cz
+420 972 621 009
úsek provozu infrastruktury orbnoprov@spravazeleznic.cz
+420 972 626 008
úsek řízení provozu orbnosekrp@spravazeleznic.cz
+420 972 625 575
úsek techniky orbnotech@spravazeleznic.cz
+420 972 626 079
personální oddělení orbnopers@spravazeleznic.cz
+420 972 626 010
Odborné správy Kontakt
správa elektrotechniky a energetiky pelanova@spravazeleznic.cz
+420 972 626 059
správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno valovar@spravazeleznic.cz
+420 972 626 049
správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava seredova@spravazeleznic.cz
+420 972 646 486
správa mostů a tunelů vymyslicka@spravazeleznic.cz
+420 972 626 069
správa pozemních staveb ORBNOspravaPS@spravazeleznic.cz
+420 972 626 224
správa obchodních činností langovam@spravazeleznic.cz
+420 972 621 015
správa tratí Brno svastova@spravazeleznic.cz
+420 972 626 039
správa tratí Jihlava chvojkova@spravazeleznic.cz
+420 972 646 549
Provozní obvody Kontakt
provozní obvod Brno zstbnosek@spravazeleznic.cz
+420 972 624 593
provozní obvod Břeclav zstbcvsek@spravazeleznic.cz
+420 972 632 535
provozní obvod Jihlava zstjhlsek@spravazeleznic.cz
+420 972 646 155