O nás

Oblastní ředitelství Plzeň je organizační jednotkou Správy železnic, státní organizace, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384.

Předmětem činnosti Oblastního ředitelství Plzeň je zajišťovat na vymezeném území provozuschopnost železniční dopravní cesty podle zákona č.266/1994 Sb., o drahách, v platném znění a zákona č.77/2002 Sb., včetně správy majetku Správy železnic sloužícího k plnění této činnosti, dalšího vymezeného majetku Správy železnic a činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic:

  • zabezpečovat provozuschopnost dráhy dle § 2, odst. 2, Zákona o drahách č.266/1994 Sb.
  • zabezpečovat provozování dráhy dle § 2 odst. 3, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a to především:
  • vykonávat správu přidružených inženýrských sítí
  • nakládat s majetkem, s nímž Správě železnic přísluší hospodařit
  • zajišťovat požadovaný stav a podmínky  provozu elektrických zařízení
  • zabezpečovat zajišťování úkolů požární ochrany ve všech prostorách, vztahujících se k provozování svých činností
  • realizovat zásady ochrany životního prostředí a ochrany vod
  • vyjadřovat se ve svém úseku činnosti v otázkách účastníka správních řízení