Základní informace

Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun je prioritní dopravní stavbou Správy železnic a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných dopravních projektů v ČR. Jejím cílem je vybudovat zcela nový dvoukolejný úsek 3. tranzitního koridoru, který přímo propojí stanice Praha-Smíchov a Beroun a odlehčí tak stávající trati podél Berounky pro příměstské spoje a zrychlí a zatraktivní osobní i nákladní vlakovou dopravu ze směru Beroun, Plzeň, Norimberk/Mnichov.

mapa plánované trasy Praha - Beroun
Situaci a podélný profil trasy novostavby lze stáhnout níže na této stránce.

Nová dvoukolejná koridorová trať začne úpravou výjezdu ze stanice Praha-Smíchov a úpravou a zkapacitněním stávající trati až k portálu tunelu v Praze Hlubočepech, v oblasti Barrandovské spojky. Z Hlubočep vede její trasa převážně v tunelu, který vyústí až za 24,7 km u Berouna. Dále bude nový koridor pokračovat estakádou přes údolí Berounky. Na pražské straně tunelu bude vybudována odbočka na Branický most ve směru Praha-Krč a na berounské straně tunelu bude připravena odbočka pro navazující plánovanou vysokorychlostní trať ve směru Hořovice/Plzeň. 

Ilustrace portálů tunelu 1 Ilustrace portálů tunelu 2  ilustrace přemostění Berounky
Ilustrace portálů tunelu podle přípravné dokumentace z roku 2009: Portál Hlubočepy, portál Branický most a portál Beroun včetně přemostění Berounky

Z důvodu provozu jak osobní, tak i nákladní dopravy v tunelu je návrhová rychlost 200 km/h, se snížením před stanicí Praha-Smíchov na 100–120 km/h a před stanicí Beroun na 160 km/h. Z důvodu požární bezpečnosti jsou navrženy dva jednokolejné tunely s propojkami a 5 únikovými šachtami na povrch v katastru Prahy-Slivence a obcí Ořech, Tachlovice, Loděnice a Svatý Jan pod Skalou.

Většina ražby tunelů bude prováděna plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM v hloubce cca 150 m pod povrchem. Tento způsob ražby se osvědčil na jiném úspěšném tunelovém projektu Správy železnic - tunelu Ejpovice na 3. tranzitním železničním koridoru mezi Ejpovicemi a Plzní. Pro tunel Praha-Smíchov – Beroun se předpokládá ražba čtyřmi stroji TBM, pravděpodobně z jednoho nebo dvou stavenišť v oblasti budoucích únikových šachet. Oblasti portálů a tunelové odbočky budou raženy konvenčními metodami tunelování. Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2028 a dokončení 2036. Celkové odhadované investiční náklady stavby jsou 46 mld. Kč bez DPH.

foto Průjezd vlaku hotovým Ejpovickým tunelem foto Razicí štít TBM
Průjezd vlaku hotovým Ejpovickým tunelem a razicí štít TBM použitý pro stavbu Ejpovického tunelu (zdroj druhého obrázku: archiv Metrostav a.s.)

Soubory ke stažení

Situace - část 1.pdf (14.0 MB) pdf
Situace - část 2.pdf (15.4 MB) pdf
Podélný řez.pdf (786.1 kB) pdf