Přejít k obsahu

Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly

Z důvodu dlouhodobého zatékání do konstrukce z prostor magistrály a parkoviště, které tvoří v převážné části vnější povrch zastropení, je nutná rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly. Realizace stavby se předpokládá ve dvou etapách.

V první etapě bude rekonstruován prostor severojižní magistrály, a to včetně vybudování nového pěšího přechodu. Tím bude umožněn přístup na nádraží v úrovni hlavního vstupu do budovy.
V druhé etapě, jejíž finální podoba vzejde z architektonické soutěže, bude celkově upraven prostor stávajícího parkoviště. To bude nahrazeno novým veřejným prostorem, na který navážou i úpravy v interiéru haly (např. zrušení obchodních ostrovů, úprava vstupů do metra nebo nová vertikální propojení). Dále dojde ke zrušení obslužných ramp, v jejichž prostoru budou vybudovány nové pavilony, které svou zelenou střechou volně navážou na okolní park. Cílem je úprava veřejných prostor tak, aby odpovídaly výhledové frekvenci cestujících v přepravních špičkách.