Přejít k obsahu

Prodloužení podchodu

Cílem stavby bylo zajištění pěšího propojení odbavovací haly pražského hlavního nádraží s oblastí Žižkova prodloužením severního podchodu a napojením pěší trasou do Seifertovy ulice. Součástí akce byla i rekonstrukce zastřešení 5. až 7. nástupiště, příprava zárodků pro výhledovou dostavbu 8. nástupiště a rekonstrukce podhledů, osvětlení a informačního systému ve všech třech podchodech.

Stavba je rozdělena do tří samostatných etap:

První etapa zahrnovala především prodloužení severního podchodu (včetně stavební přípravy pro 8. nástupiště), její realizace byla dokončena v roce 2021. V rámci druhé etapy budou rekonstruována nástupiště č. 5 až 7 a jejich přístřešky, současně dojde k doplnění eskalátorů pro obousměrný pohyb cestujících. Následně se provede rekonstrukce informačního a orientačního systému, podhledů a osvětlení ve všech třech podchodech a rozhlasového a kamerového systému v podchodech i na nástupištích.
Druhá a třetí etapa řeší rovněž pěší propojení podél magistrály směrem k Národnímu muzeu a od výstupu z prodlouženého podchodu směrem k administrativnímu centru Churchill a Seifertově ulici. Součástí projektu jsou i pobytové schody, jejichž finální vzhled bude výsledkem probíhající soutěže.