Provoz na trati Břeclav – Brno je bezpečnější a úspornější

05.04.2016

Přerov, 5. dubna 2016 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila modernizaci zabezpečovacího zařízení na trati Břeclav – Brno. Cílem projektu bylo především zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu lidského činitele a zavedením dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení (DOZ).


„Stavební práce v úseku Břeclav – Brno jsou přínosné z mnoha důvodů. Instalace dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení a další modernizace zlepší operativní řízení, zvýší bezpečnost trati a rovněž sníží její provozní náklady,“ shrnul přínosy stavby generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Předmětem modernizace byla kromě zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení také instalace ovládání dalších technologických zařízení na 1. tranzitním železničním koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Břeclav (mimo) – Brno (mimo). Dispečerské centrum pro takto řízený úsek bylo umístěno do budovy CDP Přerov.

V jednotlivých železničních stanicích a zastávkách byla pro možnost dálkového ovládání upravena vnitřní technologická zařízení. Součástí stavby byla rovněž instalace kamerového systému a informačního zařízení, doplnění přenosového zařízení a úprava elektrického ohřevu výhybek. Stavbaři v uvedeném úseku také doplnili nové kabelové vedení.

Celkové náklady stavby s názvem DOZ Břeclav – Brno činily 292 459 183 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 221 745 539 Kč. Národní financování projektu zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost AŽD Praha s.r.o.
 

Název stavby DOZ Břeclav – Brno
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel AŽD Praha s.r.o.
Termín zahájení 04/2014
Termín dokončení 09/2015
Celkové náklady stavby 292 459 183 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 221 745 539 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf