2. místo

Návrh terminálu a jeho předprostoru vychází z nadřazeného krajinářského řešení úlohy. Krajina/landscape byla hlavní ideou a pracovním urbanisticko-architektonickým nástrojem. Podobným způsobem přistupujeme k vlastnímu terminálu s okolím jako k enviromentálnímu projektu. Měl by se stát vzorovým příkladem pro podobné investice státní dopravní infrastruktury.

vizualizace terminálu

Návrh 16
Účastník:  ra15 a.s.
Autor: doc. Ing. arch. Radek Lampa, Ing. Libor Hrdoušek, Max Petricov, Daria Vlasova, Erik Sovet, Daniil Solovev
Spoluautor: -
Architekt: doc. Ing. arch. Radek Lampa
Projektant pozemních staveb: Ing. Libor Hrdoušek
Projektant dopravních staveb: Ing. Tomáš Kapal

Začlenění terminálu a jeho okolí do krajiny vnímáme jako velkou výzvu, ve které chceme dokázat, že takový stavební zásah nemusí být nutně negativní, ale naopak pozitivní. Zásah by měl v našem myšlení urbanisty a architekta naopak vytvořit novou, kvalitnější krajinu a podpořit jeho biodiverzitu. Měl by být pro krajinu prospěšný.

Stejně vstřícným způsobem jsme přistupovali i k okolním obcím. Snažili jsme se navrhnout hustou funkční síť biokoridorů, cest, cyklostezek a biocenter, které propojují všechny okolní obce mezi sebou, s okolní krajinou a terminálem.

Soubory ke stažení

Návrh 16 - Textová část (11.9 MB) pdf
Návrh 16 - Grafická část (59.4 MB) pdf