3. místo

Koncept staniční budovy vychází z analýzy očekávaného objemu dopravy a charakteristik územního plánu. Navrhovaný generální plán a koncept stanice byly zvoleny na základě svého potenciálu z hlediska rozvoje a provozní flexibility a řídí se následujícími kritérii.

vizualizace terminálu

Návrh 8
Účastník:  SBS Engineering Group Sp. Z o.o.
Autor: arch. Maher Matar
Spoluautor: -
Architekt: arch. Maher Matar
Projektant pozemních staveb: Monica Veninata
Projektant dopravních staveb: Ing. Tomáš Kapal
  • Jedinečné a sjednocující modulární zastřešení, které reflektuje prostou a plynulou siluetu střech, minimalizuje investiční výdaje a trvání výstavby využitím modularity a prefabrikátů pro střechu a fasádu staniční budovy, je flexibilní a zahrnuje rezervy pro případ změn či rozšíření v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě
  • Snadná orientace a jasná organizace
  • Flexibilita a adaptabilita uspořádání stanice
  • Kompaktní a funkčně efektivní půdorys
  • Přímé a efektivní propojení mezi jednotlivými druhy dopravy
  • Těleso konstrukce stanice poskytuje zastřešení nástupiště v délce cca 100 m včetně vlaků, což zajišťuje rozsáhlejší ochranu než prosté krytí ploch nástupišť
  • Energeticky účinné řešení minimalizuje celkovou spotřebu energie kombinací pasivních a aktivních technologií, čímž snižuje provozní náklady objektu
  • Ztělesnění nejlepších mezinárodních postupů

Soubory ke stažení

Návrh 8 - Textová část (13.4 MB) pdf
Návrh 8 - Grafická část (23.3 MB) pdf