Galerie

Viualizace projektu

Vizualizace k jednotlivým dílčím stavbám projektu Modernizace trati Praha-Kladno s připojením Letiště Václava Havla zpracovávají příslušní dodavatelé projektových dokumentací. 

Modernizace a dostavba železniční stanice Praha Masarykovo nádraží

 
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Modernizace trati Praha Bubny včetně Praha Výstaviště včetně

Modernizace trati Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín

Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)