Infrastruktura

Berounská trať se během krátké doby promění v moderní koridor

Cestující mezi Prahou a Berounem čekají v následujících měsících a letech dopravní omezení. Jedna z nejvytíženějších tratí kolem Prahy totiž projde zásadní přestavbou, jejímž cílem je postavit zde moderní železnici 21. století. Ale bude to stát za to!

Přibližně 40 kilometrů kolejí mezi Prahou a Berounem brázdí dnes a denně desítky regionálních i dálkových vlaků. Je totiž mimo jiné součástí spojení české metropole s Plzní a Bavorskem. Její technický stav je na hranici možností, nedostatečná kapacita nedovoluje přidat další vlaky. To se však již brzy změní. V letošním roce skončila modernizace prvního úseku mezi Smíchovem a Radotínem, během minulých měsíců se podařilo dokončit přípravu rekonstrukce další části, a to mezi Karlštejnem a Berounem. Zde právě začínají přípravné práce, naplno se stavba rozběhne během následujících měsíců. Do roku 2026 se na zastávce Srbsko vybudují nová, bezbariérová nástupiště a podchod. Pro zvýšení bezpečnosti provozu dojde k sanaci a zajištění skalních masivů nad tratí zejména v okolí obce Tetín. Vybudování nové odbočky Lom přibližně v polovině mezistaničního úseku zajistí vyšší kapacitu trati a tím i pravidelnější provoz vlaků. A jak vypadá příprava modernizace dalších úseků?

Černošice budou mít dvě moderní zastávky
Prakticky nová trať v původní stopě momentálně končí za stanicí Praha-Radotín, kde se chýlí ke konci výstavba nové nádražní budovy. Další úsek je součástí řešení průjezdu Černošicemi a dozná také velkých změn. Především se zruší přejezd hned za Radotínem a nahradí nadjezdem. Také přejezd přímo v Černošicích na silnici II/115 zmizí a nahradí ho přeložka silniční komunikace. Zastávka v Černošicích projde rekonstrukcí, přejezd v Kazínské ulici nahradí podchod pod tratí. Stavební úpravy čekají také zastávku Černošice-Mokropsy. Přejezdy v okolí přestavěné zastávky projdou modernizací. Obě černošické zastávky dostanou nová nástupiště, ta v Mokropsech budou nově u obou kolejí, současné ostrovní nástupiště se zruší. A kdy se začne stavět? Podle plánu v roce 2026, hotovo bude o dva roky později.


Vizualizace budoucí podoby podchodu pod tratí v Černošicích
Berounku překlene nový most
Kousek za obnovenou zastávkou Černošice-Mokropsy začíná další úsek určený k modernizaci, ten nejdelší. Hned na jeho začátku se vybuduje trvalá odbočka Berounka, která pomůže především při operativním řešení provozních situací a mimořádností. Zásadní stavbou v rámci celého projektu bude výměna mostu přes Berounku. Ten stávající bude nahrazen novou ocelovou příhradovou konstrukcí. V jednotlivých stanicích se vybudují nová nástupiště, a to jak vnější (většinou u výpravní budovy), tak ostrovní (uprostřed kolejiště). Nové nástupní hrany budou 550 mm nad kolejí, umožní tedy pohodlný nástup do vlaků, navíc budou splňovat všechny parametry bezbariérovosti. Ve stanici Zadní Třebaň vznikne z dnešního kolejového rozvětvení ve směru na Karlštejn plnohodnotná odbočka, která zachová napojení regionální dráhy Zadní Třebaň – Lochovice na hlavní trať Praha – Beroun. Všechna nástupiště ve stanicích a na zastávkách dostanou prvky orientačního a informačního systému a budou vybavena potřebným mobiliářem i přístřešky. Stavět se zde bude v letech 2026 až 2028.


Vizualizace budoucí podoby zastávky Černošice-Mokropsy
Nadjezd ve Velké Chuchli se začne budovat příští rok
Ačkoli úsek mezi Smíchovem a Radotínem je již hotový, jedno místo zde ještě na výměnu čeká. Jde o proslulý přejezd ve Velké Chuchli na velmi vytížené čtyřkolejné trati, který vzbuzoval v této místní části v posledních letech velké emoce. Dlouho se diskutovalo, zda podjezd, nebo nadjezd, přičemž odborníci upřednostňovali druhou variantu. Ta nakonec zvítězila, s výstavbou by se mělo začít v příštím roce, hotovo má být o dva roky později.