Infrastruktura

Proměna smíchovského nádraží v moderní teminál začíná

Během následujících měsíců odstartuje modernizace hned dvou klíčových pražských nádraží. Masarykova až příští rok, to smíchovské se začne měnit v moderní dopravní terminál už během září. Přibližně čtyři roky nepohodlí pro cestující ale budou stát za to.

Smíchovské nádraží oslavilo v loňském roce kulaté narozeniny, první vlak sem přijel v roce 1862. Během následujících měsíců a let se změní k nepoznání, dlouho připravovaná modernizace je tu. Výsledkem stavebních prací budou kompletně zmodernizované koleje a nástupiště, prodloužené podchody pod celou stanicí a také nová lávka, která povede nad kolejištěm a umožní bezbariérový přístup na jednotlivá nástupiště. Celý projekt je rozdělený do několika etap. V rámci první fáze, která už začala přípravnými pracemi a viditelnější bude během září, dojde zejména ke snesení kolejí na současném severním nástupišti nebo také společném nádraží. Zmizí i lávka přes celé kolejiště, která spojuje prostor před samotným nádražím s Radlickou ulicí. Jízda vlaků ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici bude možná jen dvojitou úvratí přes současné osobní nádraží. U přerušené šesté staniční koleje se vybuduje provizorní nástupiště. Jízda vlaků v uvedeném směru se prodlouží asi o 10 minut. V budoucnu budou vlaky z Pražského Semmeringu zajíždět přímo k novým nástupištím na současném osobním nádraží.

Stanice bude mít čtyři nová nástupiště
Druhá etapa, pro kterou se nyní hledá zhotovitel stavebních prací, zahrne kompletní přestavbu kolejiště, obnovu tří stávajících nástupišť a vybudování nového čtvrtého nástupiště, které budou využívat zejména vlaky mířící právě ve směru na Prahu-Zličín a Hostivici. Ochranu cestujících před nepřízní počasí zajistí zastřešení na všech nástupištích, včetně jazykové části nového ostrovního nástupiště. Stavbaři také zrekonstruují oba stávající podchody a prodlouží je pod celým kolejištěm stanice. Ústit budou do budoucího parkovacího domu, jehož investorem je hlavní město Praha. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup, který zajistí výtahy. V napojení na prostory výpravní budovy budou schodiště nahrazena šikmými chodníky.

Most přes Nádražní ulici bude po dokončení prací tříkolejný, aby svou kapacitou odpovídal navazujícímu, v budoucnu rovněž tříkolejnému železničnímu mostu na Výtoni. Součástí této etapy bude také vybudování nové lávky do Radlické ulice, která navíc umožní i přístup na jednotlivá nástupiště a propojení s novou čtvrtí vzniklou v rámci projektu Smíchov City. Nová lávka bude umístěna jižněji než ta současná. Navazující stavbou bude výstavba moderního terminálu Smíchov, kterou připravuje pražský magistrát. Přemístí se sem autobusový terminál z Knížecí, v jeho těsné blízkosti u Dobříšské ulice vznikne kapacitní parkoviště P+R.

Opraví se také výpravní budova
V rámci samostatné investice se opraví výpravní budova smíchovského nádraží. Projekt počítá s náhradou stávajícího jižního křídla budovy čtyřpodlažní novostavbou, která bude sloužit především pro potřeby cestujících a veřejnosti. Budou zde k dispozici komerční plochy, toalety, stravovací provozy, úschovní boxy a další potřebné prostory. V současné centrální části budovy s odjezdovou halou bude odstraněn přízemní přístavek, nejen cestující se z ní dostanou přímo do haly nového jižního křídla. Na úrovni 1. podlaží budou nově propojeny také oba podchody.