Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled

Cílem stavby " Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled“ je komplexní rekonstrukce stavbou dotčeného dvoukolejného traťového úseku Přibyslav (včetně) – Pohled (včetně).Rekonstrukcí dojde k uvedení úseku do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude minimálně vyhovovat požadovaným parametrům dosažení traťové třídy zatížení D4 a prostorové průchodnosti Z – GC. Zvýšení přepravní kapacity dráhy jakož i zvýšení bezpečnosti a informovanosti cestujících bude dosaženo především provedením rekonstrukce železničního spodku a svršku, mostních objektů vč. železničních nadjezdů, trakčního vedení a související železniční infrastruktury včetně traťového a staničního zabezpečovacího zařízení.

Základní přehled o stavební akci

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM:  DSP a PDPS,
  • Celkové investiční náklady: 1 838 mil. Kč,
  • Zpracovatel: Sagasta, s.r.o,
  • SOD podepsána: 11/2020,
  • Předpoklad dokončení: 7/2022.

Plnění procesu BIM

  • Projekční program: Autodesk Civil 3D,
  • Společné datové prostředí: BIM360.

Podrobný popis cílů BIM projektu

V dokumentu: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled.pdf

Soubory ke stažení

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled (297.2 kB) pdf