Grafické podklady

Grafické podklady pro realizace orientačního a informačního systému v železničních stanicích.

Pro přípravu realizace orientačního a informačního systému v rámci projektů modernizace, rekonstrukce železničních stanic, zastávek, anebo výpravních budov, slouží jednotná pravidla, která jsou popsána v Grafickém manuálu jednotného orientačního a informačního systému.

V této sekci naleznete ke zpracování grafické návrhy a tisková data všech komponentů, které jsou ke zpracování projektů a realizací orientačního a informačního systému závazná.

Grafický manuál orientačního a informačního systému pro cestující Správy železnic

Kapitola 1

Obsah, úvod a jak pracovat s manuálem

 PDF 

Kapitola 2

Základní grafické pojmy (barevnost, písmo, Braillovo písmo)

 PDF 

Kapitola 3

Všeobecné informace o orientačním a informačním systému

 PDF 

Kapitola 4

Technické požadavky na tabule a konstrukce orientačního systému 

 PDF 

Kapitola 5

Pravidla pro tvorbu a realizaci orientačních tabulí

 PDF 

Kapitola 6

Číslování kolejí a sektory 

 PDF 

Kapitola 7

Pravidla pro tvorbu informačních systémů

 PDF 

Kapitola 8

Orientační systém pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

 PDF 

SŽ SM118

Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách

 PDF

 

Files to download

Grafický manuál orientačního a informačního systému pro cestující.pdf (15.1 MB) pdf
Prostor je střežen kamerovým systémem (47.3 kB) zip