Rekonstrukce trati v úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí

V rozmezí let 2021 až 2023 proběhne rekonstrukce trati mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí na hlavním železničním koridoru z České Třebové do Prahy. Stavba začne na počátku května 2021 výlukou druhé traťové koleje, zrekonstruuje se první traťová kolej, opraví trakční vedení a mosty a vloží výhybky v budoucí odbočce Bezpráví. Po jejím zprovoznění na konci roku bude možné využít obě koleje mezi stanicí Ústí nad Orlicí a odbočkou Bezpráví, respektive mezi touto odbočkou a stanicí Brandýs nad Orlicí při organizaci dalších výluk. Pak již nebude nutné omezovat provoz v celém úseku.

Další výrazná omezení provozu budou následovat i v roce 2022. V únoru začne výluka první traťové koleje v úseku odbočka Bezpráví – Brandýs nad Orlicí, během které se kromě rekonstrukce traťové koleje, trakčního vedení a mostních objektů rozběhne i přestavba stanice Brandýs nad Orlicí. V roce 2023 budou postupně probíhat rekonstrukční práce na železničním svršku a spodku ve všech částech traťového úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí. Postupné výluky ve stanici Brandýs nad Orlicí umožní kromě rekonstrukce kolejí a trakčního vedení i vybudování nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad kolejí, která přinesou cestujícím výrazně komfortnější nástup do vlaku.

Pro přístup na nově zřízená nástupiště a zajištění vyšší bezpečnosti bude vybudován podchod, který umožní bezbariérový příchod k nástupišti a zároveň propojí obě části města Brandýs nad Orlicí. Obě nástupiště tak budou dostupná i od souběžné komunikace po levé straně trati u Tiché Orlice. Navíc se mimoúrovňovým přístupem zjednoduší pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Objem všech stavebních prací je však takového rozsahu, že se v některých dnech neobejde bez několikahodinového celkového zastavení provozu v obou traťových kolejích mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí. V roce 2021 to nastane celkem v 80 případech, kdy bude úplně zastaven provoz na 6 hodin. Pro minimalizaci dopadů na osobní dopravu jsou tato zastavení provozu plánována na noční hodiny. 

Nad železniční tratí v těsném sousedství stanice Uhersko se v roce 2021 začne budovat dálniční most. To si vyžádá i určitá omezení v železniční dopravě. V roce 2021 se neočekává žádný výraznější dopad této stavby na provoz vlaků, v roce 2022 bude nutné několikrát zastavit v nočních hodinách železniční dopravu.

Dopady do jízdního řádu

S ohledem na rozsah prací, které budou mít zásadní vliv na plynulost dopravy, je připravována výrazná změna jízdního řádu na trati Praha – Česká Třebová. Její dopady se však projeví i na navazujících tratích, například Choceň – Náchod. Změna začne platit již 6. 4. 2021. Regionální osobní vlaky budou nahrazeny autobusovou dopravou, dálkové spoje ve směru Praha – Brno pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod. Opatření se nebude týkat linky R19 (Praha – Choceň – Svitavy – Brno) a vybraných ranních a večerních spojů, které zajistí dopravní obslužnost menších měst na trase přes Českou Třebovou.

Dálkové vlaky směr Praha – Olomouc pojedou v upravených časových polohách, ve kterých už je zohledněno zdržení kvůli výluce a nutnost kyvadlového řízení dopravy v jednokolejném úseku. Některé spoje linek Ex2 (Praha – Vsetín – Žilina) a R18 (Praha – Luhačovice) pojedou v úseku Praha – Česká Třebová vzájemně spojeny. Ve dnech s úplným zastavením provozu budou některé dálkové vlaky nahrazeny autobusy a vlaky s lůžkovými vozy pojedou podle zvláštních jízdních řádů s dřívějším odjezdem z Prahy.

Hlavní cíle stavby jsou:

  • zlepšení technického stavu a parametrů trati,
  • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu,
  • zajištění mimoúrovňového a bezbariérového přístupu cestujících na nástupiště.
     

Výsledkem stavby budou:

  • vybudování nové odbočky Bezpráví, která umožní přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej a opačně a bude minimalizovat vliv mimořádností na pravidelnost dopravy,
  • úpravy ve stanici Brandýs nad Orlicí, kde budou vybudována nová nástupiště včetně přístřešků.

Files to download

Rekonstrukce trati Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí (základní) (389.9 kB) pdf
Rekonstrukce trati Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí (podrobný) (1.2 MB) pdf