Přejít k obsahu

Informace osobních dopravců

Správa železnic jedná při plánování výluk také s dopravci, kteří provozují své vlaky na tratích zasažených omezením provozu. Ti následně zajišťují náhradní dopravu za zrušené vlaky. Konkrétní upřesnění rozsahu a termínu výluky je známo nejméně čtyři měsíce před zahájením dané akce, dopravci tak mají dostatek času přijmout příslušná opatření a najít optimální řešení.

Náhradní dopravu za zrušené vlaky či vlaky jedoucí odklonem nebo odklonové trasy si zajišťují sami dopravci. Správa železnic může tato opatření ovlivňovat jen v omezené míře – proto je nutné se na jednotlivá spojení a výluková opatření informovat u konkrétního dopravce.