Konference 25. 10. 2018

Projekt česko-saské přeshraniční spolupráce přináší první výsledky

Projekt přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy mezi Saskem a Českou republikou přináší první konkrétní výsledky. Jak zaznělo na konferenci konané minulý týden v Ústí nad Labem, některé závěry spolupracujících odborníků již mohly být zapracovány do studie proveditelnosti nového železničního spojení Prahy a Drážďan, která je v současné době ve fázi zpracování a předurčí vedení nové tratě v regionu.

Projekt Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií. Jeho lídry jsou Správa železnic a Saské ministerstvo hospodářství, práce a dopravy (SMWA). Dalšími partnery pak jsou na české straně Česká geologická služba (ČGS) a Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) a na straně německé Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG). Projekt má za cíl zintenzivnit a prohloubit spolupráci institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi státy ležícími na obou stranách Krušných hor, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou trať nového železničního spojení z Drážďan přes Ústí nad Labem do Prahy.

Celý projekt navazuje na vzájemnou spolupráci českých a saských partnerů v uplynulých letech. Z ní mimo jiné vzešly tři předběžné studie, jejichž výstupy byly použity do studie proveditelnosti na výstavbu nového železničního spojení Prahy a Drážďan, která by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. Stejně tak jsou v ní již zohledněny dílčí výsledky geologického průzkumu, který provádějí geologové z obou stran hranice právě v rámci česko-saského projektu.

Další součástí projektu je hodnocení socioekonomických dopadů nové železnice Praha – Drážďany pro občany v Sasku a v Ústeckém kraji. V rámci průzkumů došlo ke zmapování současného stavu s určením výchozích a cílových destinací při cestování v obou regionech, dále z pohledu dojíždění, volby dopravního prostředku a také vnímání atributů dopravy a motivace pro cestování. Souběžně s tím se vyhodnocují výsledky dotazníkového šetření na české a německé straně.

Na základě zařazení zmíněného přeshraničního spojení do kategorie naléhavá potřeba ve Spolkovém plánu dopravních cest do roku 2030 došlo v prosinci minulého roku k vytvoření společné skupiny Správy železnic a DB Netz pro přípravu projektu nové tratě. Letos v květnu se v Berlíně uskutečnilo podrobné představení záměru na Spolkovém ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury. Společnou předprojektovou přípravu stvrdí obě instituce v příštím roce příslušnou smlouvou. Do roku 2025 se pak připraví návrh technického řešení a právní dokumenty ke společné výstavbě a provozování nové tratě z Prahy do Drážďan.  

Výstavba nové tratě z Prahy do Drážďan přinese nejen konkurenceschopné spojení těchto dvou měst, ale i napojení Česka na vysokorychlostní síť v Německu. Její součástí bude i 26 kilometrů dlouhý přeshraniční tunel pod Krušnými horami, který bude sloužit rovněž nákladní dopravě.

Správa železnic, státní organizace
T: 601 380 700
E: press@szdc.cz
www.szdc.cz

Soubory ke stažení

1) Správa železnic – Úvodní prezentace pdf  
1) Správa železnic – Intro pdf  
2) Správa železnic – RS Drážďany – Praha CZ pdf  
2) Správa železnic – NBS Dresden – Prag pdf  
3) Správa železnic, SMWA – Dopravní sekce pdf  
3) Správa železnic, SMWA – Verkehr pdf  
4) UJEP – Socioekonomická sekce pdf  
5) LfULG – Geologie I pptx  
6) ČGS – Geologie II pptx  
20181025_Pozvánka.pdf pdf