Přejít k obsahu

Zelená železnice

Ilustrační obrázek ekologie

Vize Správy železnic

Správa železnic chce být moderní, pružnou a zákaznicky orientovanou organizací zajišťující rozvoj provozuschopné, technicky a technologicky vyspělé, kapacitní, bezpečné a dostupné železniční sítě jako nedílné součásti evropského železničního systému. Vizí Správy železnic je vytvořit nezbytné předpoklady pro posílení pozice železniční dopravy v rámci národního i evropského dopravního trhu a zvýšení přepravního výkonu ve prospěch ekologické železniční dopravy. Současně hodlá hrát ústřední roli v posilování pozice a role železnice s cílem snižování uhlíkové stopy dopravy a přesunu přepravy na bezemisní mobilitu s udržitelným dopadem na životní prostředí. Správa železnic je společensky odpovědná organizace, která při naplňování podstaty své činnosti přispívá k udržitelnému rozvoji, je transparentní a obecně napomáhá k celkovému zlepšování stavu společnosti.

Svět se mění k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti ochrany životního prostředí mohou přispět všichni, tedy i Správa železnic. Vybrali jsme si cíle, které jsou v rámci naší činnosti podstatné a splnitelné.

Naším cílem je spravovat českou železnici ekonomicky transparentním, ekologicky nezávadným a sociálně životaschopným způsobem. Všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – Governance (správa organizace, etika), Social (zaměstnanci) a Environment (ochrana životního prostředí) – jsou proto zařazeny do řízení a činnosti naší organizace.

ESG pilíře Správy železnic:

  • Environment – Myslíme na budoucnost = chráníme krajinu a přírodu
  • Social – Stavíme na lidech= zaměstnanci jsou naše priorita
  • Governance – Jednáme transparentně = zodpovědně a eticky spravujeme organizaci