Železniční infrastruktura a nádražní budovy

Fotografie zachycující aktuální stav železniční infrastruktury, zejména nové stavby, modernizované tratě i příslušné zázemí, opravené výpravní budovy, kouzlo staré i moderní architektury. Soutěž je zaměřena zejména na moderní či rekonstruovanou infrastrukturu, pokud možno neposílejte nostalgické fotografie či fotografie, kde je dominantním objektem vlak.

Zajímá nás, jak se vám podaří zachytit modernizující se železnici. Těšíme se na fotografie zobrazující současnou železnici  v jakékoli denní nebo roční době, na venkově či uprostřed města, fotografie hlavních železničních koridorů i lokálních tratí.

Zachyťte aktuální stav železničního prostředí a všeho, co k tomuto světu patří. Zaměřte se na různá roční období, na různou denní dobu, na zajímavé detaily. Hledejte neobvyklé pohledy.

Garanti kategorie

  • Správa železnic