GIS

Správa železniční geodézie provozuje geografický informační systém (GIS) pro zajištění potřeb Správy železnic, státní organizace v oblasti geodetických činností a realizaci správcovských činností SŽG. Jedná se o několik projektů běžících nad spravovanými daty. Informační systém pro evidenci dat o pozemcích ve správě SŽDC, s.o. "IS POZEMKY" a projekty na platformě Misys. S využitím realizovaných projektů byla úspěšně provedena verifikace lokalizačních údajů přejezdů Správy železnic, státní organizace.

Oblasti zajišťované běžícími projekty:

  • Správa dat Katastru nemovitostí
  • Správa dat prostorové polohy koleje
  • Poskytování ÚŽM a dalších mapových vrstev formou WMS
  • Technická podpora pří přípravě živé dopravní cesty
  • Technická podpora při řešení pozemkových úprav


Pořizování a správa dat

  V rámci činnosti na železnici jsou pořizována geodetická a geografická data, která jsou navázána na pasporty jednotek Správy železnic, státní organizace. Jejich správou a poskytováním se SŽG zabývá.