Přejít k obsahu

Probíhající pilotní projekty

Aktuálně probíhající stavební akce v režimu BIM jsou zaměřena na praktické využívání digitálních technologií, které má pro Správu železnic aktuálně největší přínos. Zejména se jedná aplikaci CDE pro připomínkovací a schvalovací procesy, modelaci nového stavu, rozšíření datových šablon o pasportní informace a zajištění převodu dat z DSPS pro správcovské systémy.