Přejít k obsahu

Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC

V jednotlivých kategoriích naleznete:

  1. základní informace
  2. technické specifikace
  3. seznamy schválených výrobků pro použití na ŽDC
  4. seznamy oprávněných firem k provádění prací na ŽDC
  5. seznamy činností prováděných při údržbě a opravách