Zabezpečovací zařízení

Technické specifikace

2018

TS 1/2018-Z Výstražné zařízení pro přechod kolejí

2014

TS 2/2014-S,Z Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla

2012

TS 1/2012-Z Přenos kódu vlakového zabezpečovače na tratích bez automatického bloku

2010

TS 1/2010-Z Automatické stavění vlakových cest
TS 5/2010-Z Návěstění jízdy na cílovou kolej podle rozhledových poměrů

2009

TS 11/2009-Z Eliminace ztráty šuntu na staniční koleji

2008

TS 3/2008-Z Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620, Část 1, Neprofilové kolejové úseky
TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratích vybavených DOZ
TS 6/2008-Z Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620, Část 2, Návěstění

2007

TS 1/2007-Z Velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení, 2.vydání
TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení
TS 3/2007-Z Dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení

2006

TS 1/2006-Z Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení
TS 2/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

Výrobky schválené pro použití na ŽDC

Na železničních dopravní cestě ve vlastnictví České republiky, k níž právo hospodařit vykonává Správa železnic, se smí používat výrobky železničního zabezpečovací zařízení, které v souladu se systémem péče o jakost uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy byly schváleny Odborem automatizace a elektrotechniky ředitelství Správy železnic. Pro tyto výrobky jsou mezi Správou železnic a dodavatelem uzavřeny technické podmínky (TP), a popř. vydány zaváděcí listy sdělovací a zabezpečovací techniky. Informace k registru zaváděcích listů naleznete na zde.

Nové výrobky je možno uvádět do provozu pouze v souladu se Směrnicí Správy železnic č.34.

Soubory ke stažení

Seznam hodnotitelů bezpečnosti uznávaných Správou železnic ve smyslu směrnice Správy železnic č. 34

Seznam výrobků schválených pro použití na ŽDC

Schváleno v roce: 2013 | 2012 |2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2020

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení

Odkaz

01/2020-Z

Elektronické záznamové zařízení EZZ03 První SaZ Plzeň, a. s. 21.01.2020
02/2020-Z Kabelový závěr UPMS Signalbau, a.s. 01.04.2020
03/2020-Z Pružinohydraulické kolejové brzdy PHB 05-S a PHB 05-R SPOJSTAV-ŽTT, s.r.o. 01.04.2020
04/2020-Z MODEST MARSHAL První Signální, a.s. 06.04.2020

10/2020-Z IBG Smart BMS IBG Česko, s.r.o. 15.06.2020

2019

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení

Odkaz

07/2019-Z

Snímač polohy SPA45 AŽD Praha, s.r.o. 15.04.2019
09/2019-Z Zemněná přepěťová ochrana ZPO-1 Starmon, s.r.o. 30.05.2019
13/2019-Z Blok OB pro ovládání hydraulických kolejových brzd SPOJSTAV-ŽTT, s.r.o. 11.07.2019
19/2019-Z Závora PZA100 AŽD Praha, s.r.o. 27.11.2019

 

2018

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení Odkaz
01/2018-Z Dobíjecí modul SM AŽD Praha, s.r.o. 26.02.2018
03/2018-Z Blok diagnostiky BDA, změna č. 2 AŽD Praha, s.r.o. 28.03.2018
04/2018-Z Počítač náprav FAdC-R2 AŽD Praha, s.r.o. 10.04.2018
08/2018-Z Stykový transformátor DT 075 F AŽD Praha, s.r.o. 27.04.2018

2017

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení Odkaz
2/2017-Z Elektromotorické přestavníky EP 600, změna č.1 AŽD Praha, s.r.o. 25.01.2017
14/2017-Z Počítač náprav PZN-1, změna č.2 AŽD Praha, s.r.o. 11.05.2017
18/2017-Z Bezpečnostní a ochranný transformátor ST-7, ST-7B Elektrokov, a.s. 16.05.2017
21/2017-Z Součinová relé podle TP 101-05, změna Z1 DUO CZ, s.r.o. 23.05.2017

2016

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení Odkaz
3/2016-Z Hlídač izolačního stavu HIS3 AŽD Praha s.r.o 08.02.2016
4/2016-Z Stojánek kabelový KSLP-M AŽD Praha s.r.o. 10.02.2016
5/2016-Z Závěr kabelový univerzální ZKU AŽD Praha, s.r.o. 10.02.2016
7/2016-Z Technologické objekty PREFA PRO PREFA PRO, a.s. 24.02.2016
8/2016-Z Lokální diagnostický systém LDS-3, změna č.2 AŽD Praha, s.r.o. 29.03.2016
30/2016-Z Hydraulická jednokolejnicová brzdy HJKB VMI Silesia, a.s. 12.10.2016
31/2016-Z Hydraulický agregát HA VMI Silesia, a.s. 12.10.2016
32/2016-Z Ovládací souprava hydr. kolej. brzdy OSHKB VMI Silesia, a.s. 12.10.2016
33/2016-Z Ukolejňovací tlumivka UT AŽD Praha, s.r.o. 21.12.2016
34/2016-SZ Pružino-hydraulická kolejová brzdy PHB 05-SO SPOJSTAV-ŽTT, s.r.o. 24.10.2016
36/2016-Z

Malorozměrová relé podle TPV 102-16

DUO CZ, s.r.o. a AŽD Praha s.r.o. 24.10.2016

 

2015

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení Odkaz
6/2015-Z Kolejová brzda dvoukolejnicová DKB Doska Česká Lípa, s.r.o 28.01.2015
7/2015-Z Akumulátorové baterie Saratov KPH, KPL, KPM Stan by energy s.r.o. 04.02.2015
11/2015-Z Elektronický ventilový kolejový obvod EVKO AŽD Praha s.r.o. 25.02.2015
23/2015-Z Počítač náprav ACS2000 (GS04) Signalbau a.s. 12.05.2015
24/2015-Z Transformátor NTU-4 AŽD Praha s.r.o. 21.04.2015
25/2015-Z Počítač náprav ACS2000 (GS04) AŽD Praha s.r.o. 05.05.2015
49/2015-Z Závorník s elektrickým dohledem ZED AŽD Praha s.r.o. 09.11.2015
50/2015-Z Akumulátorové baterie SUNLIGHT OPzS články a bloky Kumer - Prag, s.r.o. 30.11.2015
51/2015-Z Měniče napětí DC/AC BZN3.x a BZC3.x Signal Mont, s.r.o. 02.11.2015
52/2015-Z Bezkontaktní měniče BZP (S) Signal Mont, s.r.o. 02.11.2015
         
- - Vlakový zabezpečovač LS06 AŽD Praha s.r.o. 15.04.2015
- - Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 HMH, s.r.o. 09.06.2015

2014

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení Odkaz
1/2014-Z Dobíječ SM, 2.vydání, 1.změna AŽD Praha, s.r.o 21.1.2014
3/2014-Z Bezkontaktní zdroj síťový BZS1-R96S Signal Mont, s.r.o. 10.1.2014
14/2014-Z Diagnostický systém D-sig Signalbau, a.s. 22.5.2014
32/2014-Z Počítač náprav ACS2000 (GS04) AŽD Praha, s.r.o. 14.8.2014
35/2014-Z Záznamové zařízení MEDIS AK signal Brno, a.s. 22.9.2014

41/2014-Z,S,E Akumulátorové baterie Moonlight MVR Stand by energy, s.r.o. 11.11.2014

42/2014-Z Lokální diagnostický systém LDS-3 AŽD Praha, s.r.o. 10.11.2014

2013

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení Odkaz
4/2013-Z Blok TRaS pro měření rychlosti radarovým signálem SPOJSTAV-ŽTT, s.r.o 22.2.2013
5/2013-S,Z Router DOR AŽD Praha, s.r.o. 1.3.2013
7/2013-Z Akumulátorové baterie fgFORTE 6FG fgFORTE, s.r.o. 28.3.2013
8/2013-Z Dobíječ SM AŽD Praha, s.r.o. 2.4.2013
14/2013-S,Z Neproměnná návěstidla pro žel. sděl. a zab. zařízení ASIG ASIG, s.r.o. 4.7.2013
15/2013-E,S,Z, Akumulátorové baterie OPzS a power.bloc OPzS Stand by energy, s.r.o. 1.7.2013
16/2013-E,S,Z Akumulátorové baterie OPzV a power.bloc OPzV Stand by energy, s.r.o. 1.7.2013
20/2013-S,Z

Desková neproměnná návěstidla retroreflexní jako
součásti sdělovacího a zabezpečovacího zařízení

Zemědělská akciová společnost Koloveč 12.8.2013
25/2013-Z Systém elektronického automatického bloku ABE-1 AŽD Praha, s.r.o. 21.8.2013
26/2013-Z Technologické domky ATE 27000 ATE, s.r.o. 2.9.2013
33/2013-Z Jednokolejnicová kolejová brzda JKB-U
(Dodatek protihluková clona PHC)
Doska Česká Lípa, s.r.o. 20.12.2013
36/2013-Z Měniče napětí DC/AC typu BZN3 a BZC3 Signal Mont, s.r.o. 7.10.2013
39/2013-Z Pozitivní signál PZS s výkonovými svítivými diodami První SaZ Plzeň, a.s. 25.11.2013
42/2013-E,S,Z Nabíjecí zdroj IP1000 Kumer - Prag, spol. s r.o. 10.1.2014