Odborná způsobilost v elektrotechnice

Datum aktualizace: 05. 01. 2020

Soubory ke stažení

Vzor C-1   Přihláška ke zkoušce z elektrotechnické kvalifikace doc  
Vzor C-2   Zápis o školení pro získání ETK podle vyhlášky 50_1978 Sb., § 3 ... doc  
Vzor C-3   Zápis o zkoušce podle vyhl. č. 50_1978 Sb., o odborné způsobilosti ... doc  
Vzor C-4   Zápis o zkoušce podle vyhl. č. 50_1978 Sb., o odborné způsobilosti ... doc  
Vzor C-5   Osvědčení o vykonání zkoušky podle vyhlášky 50_1978 Sb doc  
Vzor C-6   Zápis o zkoušce podle vyhlášky 50_1978 Sb doc  
Vzor C-7   Zápis o proškolení a ověření znalostí pro získání ETK podle přílohy č. 4... doc  
Vzor C-8   Protokol o zkoušce podle přílohy č. 4 k vyhl. č. 100_1995 Sb. o ETK  ... doc  
Vzor C-9   Protokol o proškolení a praktické zkoušce pro práce na trakčním vedení 3 kV DC  doc  
Vzor C-10   Protokol o zkoušce podle přílohy č. 4 k vyhl. č. 100_1995 Sb. o ETK ... doc  
Vzor C-11   Protokol o proškolení a praktické zkoušce pro práce na trakčním vedení 3 kV... doc  
Vzor C-12   Osvědčení pro práce na TV 3 kV DC pod napětím z izolované pracovní plošiny ... doc  
Osoby pověřené k výkonu funkce předsedy zkušební komise podle vyhlášky č. 100/1995 Sb. pdf  
Osoby pověřené k výkonu funkce předsedy zkušební komise podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pdf  
Pověření ke zkouškám pdf