Záborový elaborát

Podklady pro majetkoprávní přípravu a vypořádání staveb pro potřeby zhotovitele, které jsou stanoveny předpisem SŽ M20/MP013 - Záborový elaborát.

Výměnný formát záborového elaborátu (VFZE) je standardizovaný strojově čitelný formát určený pro automatizované procesy v rámci majetkoprávního vypořádání. Pro potřeby plné implementace VFZE do majetkoprávních procesů staveb Správy železnic je zde k dispozici vzorový soubor VFZE, včetně popisu dat, požadavků na validaci a dalších náležitostí.

Vzorová dokumentace ZE slouží jako podklad pro potřeby vyhotovení požadovaných výstupů záborového elaborátu v rámci majetkového vypořádání staveb. 

Specifikace k ÚMVŽST se zveřejňují za účelem zajištění odpovídajícího nakládání s pozemky dotčenými ÚMVŽST v rámci záborového elaborátu. 

 

Files to download

VFZE (3.3 MB) zip
Vzorová dokumentace ZE - od 7.1.2021 (6.2 MB) zip
Katalog opakovaných řešení - návrh hranice záboru (KOŘ) - od 22.1.2020 (2.5 MB) zip
Rozsah věcných břemen - od 7.1.2021 (45.1 kB) zip
Specifikace k ÚMVŽST - od 7.1.2021 (2.1 MB) zip