Záborový elaborát

Podklady pro majetkoprávní přípravu a vypořádání staveb pro potřeby zhotovitele, které jsou stanoveny předpisem SŽ M20/MP013 - Záborový elaborát.

Výměnný formát záborového elaborátu (VFZE) je standardizovaný strojově čitelný formát určený pro automatizované procesy v rámci majetkoprávního vypořádání. Pro potřeby plné implementace VFZE do majetkoprávních procesů staveb Správy železnic je zde k dispozici vzorový soubor VFZE, včetně popisu dat, požadavků na validaci a dalších náležitostí.

Vzorová dokumentace ZE slouží jako podklad pro potřeby vyhotovení požadovaných výstupů záborového elaborátu v rámci majetkového vypořádání staveb. 

Specifikace k ÚMVŽST se zveřejňují za účelem zajištění odpovídajícího nakládání s pozemky dotčenými ÚMVŽST v rámci záborového elaborátu. 

 

Files to download

VFZE.zip (1.9 MB) zip
Vzorová dokumentace ZE.zip (1.2 MB) zip
Katalog opakovaných řešení - návrh hranice záboru (KOŘ) (2.5 MB) zip
Rozsah věcných břemen (47.8 kB) pdf
Specifikace k ÚMVŽST (2.1 MB) zip