Práce u nás

Naše země je významnou dopravní křižovatkou v Evropě a železnice je pro tuzemskou ekonomiku životně důležitá, pomáhá ji udržet na správné cestě. Správa železnic spravuje, provozuje, rozvíjí a modernizuje železniční infrastrukturu na území celé České republiky.

Naše hodnoty, poslání, vize

Naše hodnoty

  • Stabilita
  • Zodpovědnost
  • Úcta k lidem
  • Důvěra
  • Bezpečnost

Co je naším posláním?

Naší úlohou je provozování bezpečné, spolehlivé a efektivní železnice sloužící zákazníkům a komunitám; udržování a rozvíjení české železniční infrastruktury spolu s našimi partnery a zákazníky. Existujeme proto, abychom pomohli přepravit lidi a zboží tam, kam je třeba, a abychom podporovali ekonomickou prosperitu naší země.

Čeho chceme dosáhnout?

Naší vizí je stát se efektivním a spolehlivým partnerem; společností, jejíž zaměstnanci jsou lidé hrdí na to, že pro ni pracují; organizací, která je moderní, stabilní a perspektivní. Měníme se, abychom zajistili nejlepší možnou službu našim cestujícím a zákazníkům v nákladní dopravě.

Na čem pracujeme