Železniční dopravní cesta 2018

20. konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2018

10.–12. 4. 2018
Ústí nad Labem


Pořadatelé:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Program

Název přednášky

Přednášející

Prezentace

Sborník

Úterý 10. dubna 2018

Legislativa, financování a dopravní obslužnost

Technické a legislativní aspekty rozvoje jednotlivých kategorií drah

Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR, Praha

01_Kusnir.pdf

 

Způsob financování provozuschopnosti

Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury, Praha

02_Horelica.pdf

 

Železniční infrastruktura pro obslužnost Ústeckého kraje

Bc. Aleš Cestr, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

03_Cestr.pdf

03_Cestr_sb.pdf

Investice a údržba železničních tratí

Zajišťování provozuschopnosti železničních drah

Ing. Marcela Pernicová, SŽDC GŘ NPS

04_Pernicova.pdf

 

Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře SŽDC

Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC NM

05_Nejezchleb.pdf

05_Nejezchleb_sb.pdf

Infrastruktura v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Ing. Martin Kašpar, SŽDC, OŘ Ústí nad Labem

06_Kaspar.pdf

06_Kaspar_sb.pdf

Středa 11. dubna 2018

Systém údržby koridorových tratí

Cyklické opravy a údržba koridorů

Ing. Radovan Kovařík, SŽDC, Praha

07_Kovarik.pdf

07_Kovarik_sb.pdf

Opracování hlav kolejnic

Dr. Dieter Hartleben, Schweerbau, Berlin, SRN

08_Hartleben.pdf

08_Hartleben_sb.pdf

Reprofilace kolejnic ve výhybkách

Ing. Martin Táborský, SŽDC GŘ O13

09_Taborsky.pdf

09_Taborsky_sb.pdf

Mechanizace a diagnostika

Čištění kolejového lože jako prostředek kvalitní údržby železničního svršku

Ing. Emil Filip ml., STRABAG Rail a.s., Ústí nad Labem

10_Filip.pdf

10_Filip_sb.pdf

Nový systém defektoskopie u SŽDC

Ing. Petr Sychrovský, SŽDC TÚDC

11_Sychrovsky.pdf

11_Sychrovsky_sb.pdf

Modernizovaná a nová speciální vozidla u SŽDC

Ing. Miroslav Hollan, SŽDC GŘ O13

12_Hollan.pdf

12_Hollan_sb.pdf

Čtvrtek 12. dubna 2018

Nové technologie v železniční infrastruktuře

Příprava realizace pevné jízdní dráhy v tunelech Ejpovice

Ing. Zdeněk Pata, Subterra, Tišnov

13_Pata.pdf

13_Pata_sb.pdf

Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR

Ing., Bc. Marin Švehlík SŽDC GŘ O26

14_Svehlik.pdf

14_Svehlik_sb.pdf

ETCS a jeho vazby na infrastrukturu

Ing. Karel Višnovský, AŽD, Praha

15_Visnovsky.pdf

15_Visnovsky_sb.pdf

Podmínky pro stavbu a udržování dráhy

Systém školení pro získání a udržení odborné způsobilosti

Ing. Jitka Češková, SŽDC GŘ O10

16_Ceskova.pdf

16_Ceskova_sb.pdf

Využití diagnostiky a informačních systémů pro plánování údržby u SŽDC

Ing. Jan Březina, SŽDC TÚDC

17_Brezina.pdf

17_Brezina_sb.pdf

Milníky recyklace kameniva kolejového lože

Ing. Jan Čihák, SŽDC GŘ O13

18_Cihak.pdf

18_Cihak_sb.pdf

 

     

Sborník konference ke stažení

(.pdf, velikost 10,5 MB)