Digitální technická mapa železnice

Veřejná zakázka

Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ)

Pořízení dat


Veřejná zakázka

Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ)

Dodávka SW řešení a celková datová konsolidace