Zabezpečovací zařízení

Železniční zabezpečovací zařízení

1. Základní informace 

Pro staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení a pro automatizační spádovištní zařízení na dopravní cestě ve vlastnictví České republiky, k níž právo hospodařit vykonává Správa železnic, státní organizace, se smí používat pouze výrobky, které v souladu se systémem péče o jakost uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy byly schváleny Odborem zabezpečovací a telekomunikační techniky.

Dodavatelé, kteří mají zájem o dodávky výrobků pro uvedená zařízení se mohou obrátit písemně nebo elektronicky na tyto adresy:

Správa železnic, státní organizace
Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
Křižíkova 552/2
189 00 Praha 8

email: O14sek@spravazeleznic.cz

 

2. Technické specifikace

TS 1/2018-Z Výstražné zařízení pro přechod kolejí

TS 2/2014-S,Z Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla

TS 1/2012-Z Přenos kódu vlakového zabezpečovače na tratích bez automatického bloku

TS 1/2010-Z Automatické stavění vlakových cest

TS 5/2010-Z Návěstění jízdy na cílovou kolej podle rozhledových poměrů

TS 11/2009-Z Eliminace ztráty šuntu na staniční koleji

TS 3/2008-Z Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620, Část 1, Neprofilové kolejové úseky

TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratích vybavených DOZ

TS 6/2008-Z Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620, Část 2, Návěstění

TS 1/2007-Z Velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení, 2.vydání

TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení

TS 3/2007-Z Dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení

TS 1/2006-Z Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení

TS 2/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

ZTP 5/2000- Jednotné obslužné pracoviště, vydání IV., aktualizace ke dni 26.10.2006Samostatná příloha k ZTP JOP 

 

3. Výrobky schválené pro použití na ŽDC

Schvalování nových výrobků do provozu se řídí Směrnicí SŽDC č.34 (Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1).

Na tyto výrobky jsou mezi Správou železnic, státní organizací, a dodavatelem uzavřeny technické podmínky (dále jen TP), a vydány informační nebo zaváděcí listy sdělovací a zabezpečovací techniky. TP jsou koncipovány jako technická specifikace budoucích smluv na příslušné výrobky.

Informace k registru zaváděcích listů schválenými do roku 2006 naleznete na zde.

Seznam hodnotitelů bezpečnosti uznávaných ve smyslu Směrnice SŽDC č. 34

Seznam výrobků schválených pro použití na ŽDC

2024

Evidenční číslo TP Název zařízení            Výrobce /
Dodavatel
Datum schválení

Odkaz 

02/2024-Z

Ochrana balízy typ AŽD  AŽD Praha, s.r.o. 04.01.2024  
03/2024-Z Balíza S-21 nepřepínatelná AŽD Praha, s.r.o. 01.06.2024  
09/2024-Z

Kabelové lávky UNEX
řady 67

SITEL
spol. s r.o. 

31.05.2023

2023

Evidenční číslo TP Název zařízení            Výrobce /
Dodavatel
Datum schválení

Odkaz 

01/2023-Z

Dobíjecí modul SM  Signal Mont, s.r.o.
AŽD Praha, s.r.o.
31.01.2023
02/2023-Z Dobíječ SM Signal Mont, s.r.o.
AŽD Praha, s.r.o.
15.02.2023
09/2023-Z

OTN XTran   

OTN Systems N.V.
AŽD Praha  s.r.o. 

31.05.2023
11/2023-Z Kabelové žlaby UNEX řady 66 SITEL, spol. s r.o. 15.06.2023
23/2023-Z Systém kolejových obvodů KOA1, změna č.2 TP AŽD Praha s.r.o. 10.08.2023
24/2023-Z Kabelovod FlexiS ELMO-PLAST a.s. 06.09.2023

2022

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení

Odkaz 

2/2022-Z

Stykový transformátor DT 075 En, TP AŽD 658, 2. vyd. AŽD Praha, s.r.o. 12.05.2022
7/2022-Z Záložní napájecí systém UPS Liebert EXS Firstpower, a.s. 12.09.2022
9/2022-Z Kolejnicové propojky a lanová propojení z kombinovaného lana FeCu 14,5 Signal Mont, s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. 13.09.2022
11/2022-Z Kolejnicové propojky a lanová propojení z izolovaného lana ZnFe 20 Signal Mont, s.r.o. AŽD Praha, s.r.o. 18.10.2022
13/2022-Z Sestava kabelovodu Pipelife Rewan Czech Republic s.r.o. 19.12.2022

 

Seznamy výrobků z ostatních let: 

2021 |2020 |2019 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 

2012 |2011 | 2010 2009 | 2008 | 2007 | 2006

4. Stanoviska obecné povahy 

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky vydal k projektování, výstavbě
a k požadavkům na funkční chování zabezpečovacího zařízení tyto dokumenty:

č.j. Věc Datum vydání  Odkaz
6522/07-OP Pravidla pro výstavbu SZZ 10.04.2007
57239/2012-OAE Omezení výstavby počítače náprav s typem snímače RSR122 19.12.2012
5681/2013-OAE Dělená staniční kolej 05.02.2013
20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejové řešení dopraven 08.03.2018
33880/2013-OAE Značení traťových úseků 07.08.2013
7195/2014-O14 Řešení sestav návěstních svítilen pod přístřešky nástupišť 14.02.2014
24110/2014-O14 vazba SZZ na PZS ve vztahu k normě ČSN 34 2650 ed.2 02.06.2014
3975/2015-O14 Stanovisko k ukládání zemníci pásku do kabelové rýhy 30.01.2015
7926/2014-SŽDC-O14 Požadavek na aplikaci sekvenčního sklápění závor na přejezdech v rámci investinčních opravných akcí 23.02.2016
3867/2014-SŽDC-O14 Upřesnění výpočtu dob u PZS s postupným (sekvenčním) sklápěním 23.01.2017
31608/2017-SŽDC-GŘ-O14 Slučování povelů pro reset počítačů náprav 02.08.2017
47309/2018-SŽDC-GŘ-O14 Rušení závěru neprojeté části jízdní cesty při úvraťové jízdě vlaku a posunu 18.09.2018
55928/2019-SŽDC-GŘ-O14 Požadavky na implementaci funkcí souvisejících s ETCS do JOP 16.09.2019
47419/2019-SŽDC-GŘ-O14 Dokumentace zabezpečovací kabelizace 30.09.2019
69504/2019-SŽDC-GŘ-O14 Doplnění informace o nových vzorových listech dopravních značek 28.11.2019
48312/2020-SŽ-GŘ-O14 Aktualizace tabulky B.7 pro návěštění 23.07.2020
56431/2020-SŽ-GŘ-O14 Použití funkcionality VNPN v dopravnách vybavených počítači náprav i kolejovými obvody 25.08.2020
68346/2020-SŽ-GŘ-O14 Indikace VZPK na desce nouzových obsluh 06.10.2020
1554/2021-SŽ-GŘ-O14 Prozatímní zásady pro stanovení rychlosti pro výpočet délky přibližovacího úseku PZS pro využití přínosů ETCS 07.01.2021
16858/2021-SŽ-GŘ-O14 Problematika výhybek uzavřených v jízdních cestách v libovolné koncové poloze 09.03.2021
28197/2021-SŽ-GŘ-O14 Kreslení značky VNPN na situačních schématech železničních zabezpečovacích
zařízení – stanovisko gestorského útvaru TNŽ 34 5542 ed. 2
21.04.2021
33320/2021-SŽ-GŘ-O14 Kreslení a označování kolejnicových spínačů a snímačů počítačů náprav – stanovisko
gestorského útvaru TNŽ 34 5542 ed. 2 
11.05.2021
36557/2021-SŽ-GŘ-O14 Gestorský výklad k zobrazování přejezdových zabezpečovacích zařízení na monitoru jednotného obslužného pracoviště 24.05.2021
43801/2021-SŽ-GŘ-O14 Upřesnění technických požadavků na nově navrhované konfigurace zabezpečení s použitím specifické kombinace KO a PCN 04.06.2021
112259/2021-SŽ-GŘ-O14 Rychlostní profil o ochranné dráze VCP 24.06.2021
12865/2022-SŽ-GŘ-O14 Rozšíření možnosti eliminace vlivu úseku za neprofilovým stykem 08.02.2022
20403/2022-SŽ-GŘ-O14 Stanovisko ke způsobu uvádění volby JOP v závěrových tabulkách + Příloha 1 11.03.2022
37264/2022-SŽ-GŘ-O14 Používání zkratky elektrického zámku, elektromagnetického zámku a elektrického výměnového zámku v textech a na schématech zabezpečovacího zařízení - upřesnění 24.05.2022
71468/2022-SŽ-GŘ-O14 Stanovení zásad pro poskytování vybraných údajů dle předpisu SŽ D5-1 a SŽ D1 ČÁST
PRVNÍ
17.102022
71875/2022-SŽ-GŘ-O14 Upřesnění postupu pro označování seřaďovacích a vjezdových návěstidel ze zadní strany návěstidla dle požadavku předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ 18.10.2022
81389/2022-SŽ-GŘ-O14 Upřesnění požadavků pro zobrazování symbolů traťového souhlasu na JOP 29.11.2022
50081/2023-SŽ-GŘ-O14 Zobrazování přejezdů a přejezdových zabezpečovacích zařízení na monitoru JOP  25.07.2023
83026/2023-SŽ-GŘ-O14
Řešení problematiky ETCS při zpracování dokumentace železničního zabezpečovacího zařízení při schvalování závěrových tabulek + Příloha 1 + Příloha 2 + Příloha 3
01.12.2023   
17526/2024-SŽ-GŘ-O14 Stanovení technických požadavků pro změnu SZZ ve vztahu k úplnému závěru jízdní cesty a jeho rušení 08.03.2024