Zabezpečovací zařízení

Železniční zabezpečovací zařízení

1. Základní informace 

Pro staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení a pro automatizační spádovištní zařízení na dopravní cestě ve vlastnictví České republiky, k níž právo hospodařit vykonává Správa železnic, státní organizace, se smí používat pouze výrobky, které v souladu se systémem péče o jakost uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy byly schváleny Odborem zabezpečovací a telekomunikační techniky.

Dodavatelé, kteří mají zájem o dodávky výrobků pro uvedená zařízení se mohou obrátit písemně nebo elektronicky na tyto adresy:

Správa železnic, státní organizace
Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
Křižíkova 552/2
189 00 Praha 8

email: O14sek@spravazeleznic.cz

 

2. Technické specifikace

TS 1/2018-Z Výstražné zařízení pro přechod kolejí

TS 2/2014-S,Z Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla

TS 1/2012-Z Přenos kódu vlakového zabezpečovače na tratích bez automatického bloku

TS 1/2010-Z Automatické stavění vlakových cest

TS 5/2010-Z Návěstění jízdy na cílovou kolej podle rozhledových poměrů

TS 11/2009-Z Eliminace ztráty šuntu na staniční koleji

TS 3/2008-Z Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620, Část 1, Neprofilové kolejové úseky

TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratích vybavených DOZ

TS 6/2008-Z Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620, Část 2, Návěstění

TS 1/2007-Z Velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení, 2.vydání

TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení

TS 3/2007-Z Dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení

TS 1/2006-Z Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení

TS 2/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení

 

3. Výrobky schválené pro použití na ŽDC

Schvalování nových výrobků do provozu se řídí Směrnicí SŽDC č.34 (Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1).

Na tyto výrobky jsou mezi Správou železnic, státní organizací, a dodavatelem uzavřeny technické podmínky (dále jen TP), a vydány informační nebo zaváděcí listy sdělovací a zabezpečovací techniky. TP jsou koncipovány jako technická specifikace budoucích smluv na příslušné výrobky.

Informace k registru zaváděcích listů schválenými do roku 2006 naleznete na zde.

Seznam hodnotitelů bezpečnosti uznávaných ve smyslu Směrnice SŽDC č. 34

Seznam výrobků schválených pro použití na ŽDC

2021

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení

Odkaz

01/2021-Z

Počítač náprav FAdC-R2, TP AŽD 618, 3. vydání AŽD Praha, s.r.o. 23.02.2021
03/2021-Z Výměnový zámek odtlačný 12080 B, verze č. 02 PONAST, a.s. 22.02.2021
04/2021-Z Systém kolejových obvodů KOA1 - 3.vydání AŽD Praha, s.r.o. 26.02.2021
05/2021-Z Elektronická kontrola napětí a kmitání EKNK - 4. vydání První SaZ Plzeň, a. s.. 01.03.2021

 

06/2021-Z Počítač náprav ACS2000, TP AŽD 540, 4. vydání AŽD Praha, s.r.o. 27.04.2021

2020

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení

Odkaz

01/2020-Z

Elektronické záznamové zařízení EZZ03 První SaZ Plzeň, a. s. 21.01.2020
02/2020-Z Kabelový závěr UPMS Signalbau, a.s. 01.04.2020
03/2020-Z Pružinohydraulické kolejové brzdy PHB 05-S a PHB 05-R SPOJSTAV-ŽTT, s.r.o. 01.04.2020
04/2020-Z MODEST MARSHAL První Signální, a.s. 06.04.2020

10/2020-Z IBG Smart BMS IBG Česko, s.r.o. 15.06.2020

2019

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení

Odkaz

07/2019-Z

Snímač polohy SPA45 AŽD Praha, s.r.o. 15.04.2019
09/2019-Z Zemněná přepěťová ochrana ZPO-1 Starmon, s.r.o. 30.05.2019
13/2019-Z Blok OB pro ovládání hydraulických kolejových brzd SPOJSTAV-ŽTT, s.r.o. 11.07.2019
19/2019-Z Závora PZA100 AŽD Praha, s.r.o. 27.11.2019

 

Seznamy výrobků z ostatních let: 2018 |2017 |2016 |2015 |2014 |2013 | 2012 |2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

 

4. Stanoviska obecné povahy 

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky vydal k projektování, výstavbě
a k požadavkům na funkční chování zabezpečovacího zařízení tyto dokumenty:

č.j. Věc Datum vydání  Odkaz
6522/07-OP Pravidla pro výstavbu SZZ 10.04.2007
57239/2012-OAE Omezení výstavby počítače náprav s typem snímače RSR122 19.12.2012
5681/2013-OAE Dělená staniční kolej 05.02.2013
20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejové řešení dopraven 08.03.2013
33880/2013-OAE Značení traťových úseků 07.08.2013
7195/2014-O14 Řešení sestav návěstních svítilen pod přístřešky nástupišť 14.02.2014
24110/2014-O14 vazba SZZ na PZS ve vztahu k normě ČSN 34 2650 ed.2 02.06.2014
3975/2015-O14 Stanovisko k ukládání zemníci pásku do kabelové rýhy 30.01.2015
7926/2014-SŽDC-O14 Požadavek na aplikaci sekvenčního sklápění závor na přejezdech v rámci investinčních opravných akcí 23.02.2016
3867/2014-SŽDC-O14 Upřesnění výpočtu dob u PZS s postupným (sekvenčním) sklápěním 23.01.2017
31608/2017-SŽDC-GŘ-O14 Slučování povelů pro reset počítačů náprav 02.08.2017
47309/2018-SŽDC-GŘ-O14 Rušení závěru neprojeté části jízdní cesty při úvraťové jízdě vlaku a posunu 18.09.2018
56304/2018-SŽDC-GŘ-O14 Doplnění postupného sklápění PZS 19.11.2018
47419/2019-SŽDC-GŘ-O14 Dokumentace zabezpečovací kabelizace 30.09.2019
69504/2019-SŽDC-GŘ-O14 Doplnění informace o nových vzorových listech dopravních značek 28.11.2019
56431/2020-SŽ-GŘ-O14 Použití funkcionality VNPN v dopravnách vybavených počítači náprav i kolejovými obvody 25.08.2020
68346/2020-SŽ-GŘ-O14 Indikace VZPK na desce nouzových obsluh 06.10.2020
16858/2021-SŽ-GŘ-O14 Problematika výhybek uzavřených v jízdních cestách v libovolné koncové poloze 09.03.2021
210421/2021-SŽ-GŘ-O14 Kreslení značky NVPN na situačních schématech železničních zabezpečovacích
zařízení – stanovisko gestorského útvaru TNŽ 34 5542 ed. 2
21.04.2021
33320/2021-SŽ-GŘ-O14 Kreslení a označování kolejnicových spínačů a snímačů počítačů náprav – stanovisko
gestorského útvaru TNŽ 34 5542 ed. 2 
11.05.2021
36557/2021-SŽ-GŘ-O14 Gestorský výklad k zobrazování přejezdových zabezpečovacích zařízení na monitoru jednotného obslužného pracoviště 24.05.2021
43801/2021-SŽ-GŘ-O14 Upřesnění technických požadavků na nově navrhované konfigurace zabezpečení s použitím specifické kombinace KO a PCN 04.06.2021
112259/2021-SŽ-GŘ-O14 Rychlostní profil o ochranné dráze VCP 24.06.2021