Přejít k obsahu

Vyjádření ke stavbám v ochranném pásmu dráhy

Informace o postupu projednání staveb v ochranném pásmu dráhy a staveb zasahujících do obvodu dráhy v souladu s ust. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (viz §§ 4, 8 a 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách) musí být řádně projednána se Správou železnic, a to i v případech, kdy se dle § 103 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení (stavební úpravy energetických a jiných vedení, udržovací práce, terénní úpravy aj.).

Žádost o souhrnné stanovisko Správy železnic ke stavbě v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy je možno podat elektronicky a na konkrétních oblastních ředitelstvích, viz mapa a kontakty níže.

Mapa působností jednotlivých oblastních ředitelství

mapa
Aktuální mapa ke stažení ve formátu .pdf.

Subjekty, na které se výjimka č. 1 ze směrnice SM85 vztahuje.


Kontakty na jednotlivá OŘ:
 

Dotazy k existenci inženýrských sítí v blízkosti železnice s pozemky v majetku Správy železnic směřujte na konkrétní oblastní ředitelství.