Dokumenty

Legislativa a předpisy

Rámec pro přidělování kapacity koridoru

Výkonná rada RFC9 v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 913/2010 a v souladu s článkem 14 odst. 1 směrnice (ES) č. 14/2001 vymezila rámec pro přidělování kapacity infrastruktury v koridoru pro nákladní dopravu. Tento dokument Rámec pro přidělování kapacity byl zpracován s ohledem na koordinaci pravidel s ostatními koridory RFC a je proto dostupný jen v anglickém jazyce.

Rámec pro přidělování kapacity (Framework for capacity allocation) (text dostupný jen v angličtině)
 

Koridorový informační dokument (CID)

Služby manažerů infrastruktury jsou publikovány v dokumentech jednotlivých národních správ. Pro účely koridoru správní rada zpracovává Koridorový informační dokument (CID). Dokument sestává z pěti knih:

Předpřipravené trasy pro vlaky nákladní dopravy

V tomto dokumentu je zobrazen přehled mezistátních předpřipravených tras na koridoru RFC 9, o které může požádat kterýkoliv zákazník u C-OSS. Pravidla pro přidělení mezistátní předpřipravené trasy jsou uvedena v Koridorovém informačním dokumentu (CID). Pro více informací kontaktujte C-OSS nebo Path Coordination System (PCS) na webové adrese RNE http://pcs.rne.eu/ (stránky jsou v angličtině).

Mimořádné události

 

Průzkumy spokojenosti

 

Zpráva o výkonu a kvalitě služeb

 

 

Zprávy o přesnosti jízdy vlaků

 

Prohlášení o dráze/Podmienky prístupu k železničnej infraštruktúre

Poradní skupiny železničních dopravců (RAG) a provozovatelů a vlastníků terminálů (TAG)

Zpráva o výsledcích implementace koridoru RFC 9

Ostatní dokumenty

Dokumenty sítě koridorů RFC