Přejít k obsahu

Vyjádření ke stavbám v ochranném pásmu dráhy

Informace o postupu projednání staveb v ochranném pásmu dráhy a staveb zasahujících do obvodu dráhy v souladu s ust. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (viz §§ 4, 8 a 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách) musí být řádně projednána se Správou železnic, a to i v případech, kdy se dle § 103 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení (stavební úpravy energetických a jiných vedení, udržovací práce, terénní úpravy aj.).

Žádost o souhrnné stanovisko Správy železnic ke stavbě v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy je možno podat elektronicky a na konkrétních oblastních ředitelstvích, viz mapa a kontakty níže.

Pro žádost o souhlas s provedením letu bezpilotního systému je nutné ve výše uvedeném elektronickém formuláři vybrat položku Povolení bezpilotního letu, pouze tak bude Vaše žádost přidělena správnému zpracovateli.
 

 

Mapa působností jednotlivých oblastních ředitelství

mapa
Aktuální mapa ke stažení ve formátu .pdf.

Subjekty, na které se výjimka č. 1 ze směrnice SM85 vztahuje.


Kontakty na jednotlivá OŘ:
 

Dotazy k existenci inženýrských sítí v blízkosti železnice s pozemky v majetku Správy železnic směřujte na konkrétní oblastní ředitelství.