Vzorové zadávací dokumenty

Struktura zadávací dokumentace investiční výstavby je u Správy železnic dlouhodobě standardizovaná.

Ve stadiích přípravy se jedná o zadávací dokumentace, jejichž jednotlivé části odpovídají potřebám Správy železnic a zahrnují kromě smlouvy o dílo i technické podmínky, které podrobně specifikují předmět díla. Ve stadiu realizace postupuje Správa železnic u zakázek v nadlimitním režimu podle smluvních podmínek FIDIC. V souladu se skutečností, že samotný proces BIM má být plynule aplikován jako součást stavebnictví, byla také vzorová zadávací dokumentace doplněna o tyto požadavky na zpracování díla pomocí přílohy BIM Protokol, a to jak v přípravě, tak v realizaci. Účelem BIM Protokolu je tedy zajištění a vymezení požadavků a povinností při tvorbě díla v režimu BIM. Podrobná specifikace v rozsahu technických a procesních požadavků je uváděna v samostatných přílohách BIM Protokolu.

schéma
 

Odkaz na vzorovou zadávací dokumentaci v přípravě staveb EZAK SŽ:

Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Ruzyně (včetně)